ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2562