ปีงบประมาณ 2567 

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 6 วันที่      มีนาคม 2567
>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 วันที่ 29 มกราคม 2567
>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ธันวาคม 2566
>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 วันที่  1  ธันวาคม 2566

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2566

ปีงบประมาณ 2566
>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 10 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 9 วันที่ 30 มิถุนายน 2566
>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 8 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 7 วันที่ 27 เมษายน 2565
>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 6 วันที่ 31 มีนาคม 2566
>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 วันที่ 27 มกราคม 2566
>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ธันวาคม 2565
>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2565


ปีงบประมาณ 2565

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เมษายน 2565

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2565

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 12 วันที่ 29 ธันวาคม 2564

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 11 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 10 วันที่ 29 ตุลาคม 2564

 

ปีงบประมาณ 2564

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 9 วันที่ 22 กันยายน 2564

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 8 วันที่ 31 สิงหาคม 2564

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 7 วันที่ 2 สิงหาคม 2564

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 6 วันที่ 30 มิถุนายน 2564

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 วันที่ 30 เมษายน 2564

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2564

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 12 วันที่ 25 ธันวาคม 2563

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 11 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 

 

 

ปีงบประมาณ 2563

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 9 วันที่ 30 กันยายน 2563

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 8 วันที่ 31 สิงหาคม 2563

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 7 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 6 วันที่ 30 มิถุนายน 2563

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 วันที่ 30 เมษายน 2563

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2563

 >> รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2563

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 12 วันที่ 27 ธันวาคม 2562

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 11 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

>> รายงานการประชุม ครั้งที่ 10 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

 

ปีงบประมาณ 2562

รายงานการประชุมประชุมประจำเดือนมกราคม 2562

รายงานการประชุมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561

รายงานการประชุมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

รายงานการประชุมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561

 

 

รายงานการประชุมประจำเดือนเม.ย.61 

รายงานการประชุมประจำเดือนก.ค.61

รายงานการประชุมประจำเดือนส.ค.61

 รายงานการประชุมประจำเดือนก.ย.61