เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อโคเพศเมีย จำนวน 45 ตัว
<<คลิ๊ก>>