สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล สามารถขอใบสมัคร
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร  ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ดาวโหลดไฟล์ : พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

<<ใบสมัคร>>