ปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง.pdf
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง.excel

รายงานงบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2566

รายงานงบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

รายงานงบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

รายงานงบทดลอง งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2566

รายงานงบทดลอง งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
รายงานงบทดลอง งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2566

รายงานงบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2566

รายงานงบทดลอง งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
รายงานงบทดลอง งวดที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2566

รายงานงบทดลอง งวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2565
รายงานงบทดลอง งวดที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
รายงานงบทดลอง งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2565

 

 

ปีงบประมาณ 2565

รายงานงบทดลอง งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2565

รายงานงบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2565

รายงานงบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

รายงานงบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

รายงานงบทดลอง งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

รายงานงบทดลอง งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายงานงบทดลอง งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2565
รายงานงบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2565
รายงานงบทดลอง งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานงบทดลอง งวดที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานงบทดลอง งวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานงบทดลอง งวดที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานงบทดลอง งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564

 

ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
รายงานงบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2564
รายงานงบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2564
รายงานงบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
รายงานงบทดลอง งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2564
รายงานงบทดลอง งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
รายงานงบทดลอง งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2564
รายงานงบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2564
รายงานงบทดลอง งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายงานงบทดลอง งวดที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2564
รายงานงบทดลอง งวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2563
รายงานงบทดลอง งวดที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
รายงานงบทดลอง งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2563

 

 

 ปีงบประมาณ 2563

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายงานงบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2563

รายงานงบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายงานงบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานงบทดลอง งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายงานงบทดลอง งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานงบทดลอง งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2563

รายงานงบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2563

รายงานงบทดลอง งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานงบทดลอง งวดที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2563

รายงานงบทดลอง งวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2562

 

ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายงานงบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2561

 

ปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2560

รายงานงบทดลอง งวดที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานงบทดลอง งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2560

 

 ปีงบประมาณ 2560

รายงานงบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม

รายงานงบทดลอง งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน

รายงานงบทดลอง งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม

รายงานงบทดลอง งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน

รายงานงบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม

รายงานงบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม

รายงานงบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน