ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปา​ง​ศิลา​ทอง​ โดยนายสิน​ กาญจน์พิพัฒน์​ ปศุสัตว์​อำเภอ​ปาง​ศิลา​ทอง​ มอบหมายให้ นางสาวโฉมยงค์ แก้วดวงแสน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายชาญชัย อุดถา เจ้าพนักงานสัตวบาล เข้าตรวจต่ออายุฟาร์ม GFM ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม และทำการเจาะเลือดส่งตรวจโรคแท้งติดต่อ(โรคบรูเซลล่า) ของนายคนึง เทียมสำโรง แพะจำนวน 30 ตัว เพื่อทำฟาร์มปลอดโรคในเเพะ ในพื้นที่ หมู่ 4 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

99418363 686679668789185 8456999762141380608 o

วันที่ 6 พ.ค. 63

            สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ และปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว โดยจะดำเนินการ
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร

timeline 20200506 105017

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

            กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรานกระต่าย ลงพื้นที่ตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการเยียวยาผลกระทบของการระบาด COVID-19 โดยสามารถมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ และสำหรับรายเก่าสามารถดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยง
สัตว์ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรานกระต่าย ไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
S 20103196วันที่  6 พ.ค.63

            สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายทองวัฒนา ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 มีเกษตรมารับลงทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์
แล้วจำนวน 2 ราย และจะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

timeline 20200506 110703


วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

               สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทรงาม ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี2563 เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการเยียวยาผลกระทบของการระบาด COVID-19 โดยดำเนินการรับขึ้นทะเบียนทั้งที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทรงาม และลงพื้นที่ตรวจสอบ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
S 24993804


 

หมวดหมู่รอง