ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

×

แจ้งให้ทราบ

The was a problem converting the source image.
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/kunapap/19.10.61\
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/kanu/17.10.61\
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/kunapap/17.10.61\
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/kanu\12.10.61\

 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สนง.ปศจ.กำแพงเพชร นำโดย น.สพ.กิตติ รักสิการ หน.กลุ่มฯ ดำเนินการตรวจติดตามสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ก่อนการก่อสร้าง ของ นางสาวน้ำอ้อย เทพชุลี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร เพื่อวางตำแหน่งการก่อสร้างให้เหมาะสมกับสถานที่

timeline 20181019 160703

 {gallery}kunapap/19.10.61\{/gallery}

 

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่ ของนายพิเชษฐ์ ศรีวิชัยจันทร์ 

เลขที่ 129 ม.6 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 

timeline 20181016 171828

 

 {gallery}kunapap/17.10.61\{/gallery}

วันที่ 17 ตุลาคม​ 2561
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยนายพงษ์พันธุ์ จันทรศรีวงศ์ ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอขาณุวรลักษบุรี มอบหมายให้ นายจินดา นาโตนด
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล​ปฎิบัติงาน นายวีรวัฒน์ วงศ์อโนไพร ตำแหน่ง​เจ้า​พนักงาน​สัตวบาล​ นายวีรฉัตร ย้อยรุ่งเรือง ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

ออกพื้นที่ดำเนินโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อย สนามชนไก่
ซ้อม(ไก่) ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย ในพื้นที่ตำบลยางสูง ตำบลวังชะพลู จำนวน 23 ราย

timeline 20181017 154635

 

{gallery}kanu/17.10.61\{/gallery}