วันที่ 23 ก.พ. 64
            เวลา 09.00น. นายประกิต เย็นชุ่ม ปศอ.คลองลาน พร้อมด้วยอาสาปศุสัตว์สองท่าน ออกบริการฉีดวัคซีนซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ ณ สำนักสงฆ์ป่าเขารัง ม.2 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน ทำหมันสุนัขเพศผู้  2 ตัว สุนัขเพศเมีย 6 ตัว แมวเพศเมีย 5 ตัว  แมวเพศผู้ 2 ตัว 

timeline 20210223 142247

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง โดยนายประกิต​ เย็นชุ่ม ปศุสัตว์​อำเภอ​คลองลาน​ รักษา​ราช​การแทน​ปศุสัตว์​อำเภอ​ปาง​ศิลา​ทอง มอบหมายให้ นางสาวโฉม​ยงค์​ แก้ว​ดวง​แสน​ เจ้า​พนักงาน​สัตวบาล ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการตรวจรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ( GFM ) ตรวจรับรอง จำนวน 4 ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 3 ฟาร์ม และฟาร์มเลี้ยงเเพะ จำนวน 1 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
 
 149293392 168962408331722 3087678252334993164 o

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น.
*****สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร *****
กรมปศุสัตว์ ส่งมอบโค โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโค เพศเมีย จำนวน 55 ตัว เพื่อส่งมอบให้เกษตรกรที่มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ ธคก. โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ตามระเบียบ กรมปศุสัตว์ว่าด้วยการดำเนินโครงการฯ และผ่านการตรวจสอบและคัดเลือกแล้ว
สนง. ปศุสัตว์อำเภอเมืองฯ ส่งมอบแม่โคเพศเมืย (ยืม) ที่ผ่านการตรวจโรคและสุขภาพแล้ว จำนวน 7 ตัว ให้เกษตรกร จำนวน 7 ราย พร้อมนี้ได้แจ้งให้เกษตรกร ปฏิบัติตามเงื่อนไข และขอให้แยกกักสัตว์ที่รับมอบ ยังไม่ให้เข้ารวมฝูงเพื่อเฝ้าระวังทางอาการไม่น้อยกว่า14 วัน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

หมวดหมู่รอง