Kick off โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
               
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขาณุวรลักษบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห ร่วมจัดกิจกรรม Kick off โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ วัดหนองช้างงาม ม.8 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ในงานมีกิจกรรมที่ให้บริการ ดังนี้
                  1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
                  2. การผ่าตัดทำหมัน

                  3. การตรวจสุขภาพสุนัข/แมว
                  4. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
มุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า

55217

55218 

 55224  55233

วันที่​  12 มีนาคม​ 2562​ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​ขาณุวรลักษบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี บริการออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมั่น สุนัขและแมว หมู่ที่ 3 ตำบลป่าพุทรา ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

timeline 20190312 122209

 

 

วันที่​ 15​ กุมภาพันธ์​ 2562​เวลา​ ​09.30​ น.​ สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​คลองลาน​ นำโดยนาย​ประกิต​ เย็น​ชุ่ม​ ปศุสัตว์​อำเภอ​คลองลาน​พร้อมด้วย นายขวัญชัย​  หนูขาว​ เจ้าพนักงานสัตวบาล​ นาง​สา​วอ​ทิต​ยา​   สาย​คำ​น้อย​ พนักงาน​เฝ้าระวังโรค​ ได้อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร​ "ฟาร์ม​ที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม​ Good​ Farming Management (GFM) สำหรับเกษตรกร" ปีงบประมาณ​ 2562​ ผู้​เข้าร่วมอบรม​ จำนวน​ 8​ ราย​ ณ​ ม.19​ บ้านชัยมงคล​ ต.คลองน้ำไหล

timeline 20190215 143201

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง โดยนายสิน กาญจน์พิพัฒน์ ปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง มอบหมายให้ นายชาญชัย อุดถา เจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปางศิลาทอง ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ บริการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดในไก่พันธุ์พื้นเมืองในโค-กระบือและแนะนำให้ทำวัคซีนไก่พื้นเมืองและทำวัคซีนในโค-กระบือ ณ ศาสาประชาคม หมู่ 2 บ้านมอเจริญ ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง

8264

 

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย สพ.ญ.เพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณรอบคูเมืองเก่า เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดน่ามอง

52011255 378326856053128 8134728368554770432 n

 

 

หมวดหมู่รอง