วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร โดย นางสาวเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์ โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

8325

 

          วันที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง โดยนายสิน กาญจน์พิพัฒน์ ปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร และด่านกักกันสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ)ตรวจติดตามรับรองร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจ
ผู้บริโภค (ปศุสัตว์OK) ร้านพยุงหมูสด ตลาดหินชะโงก ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

25910

 

 

วันที่ 6 พ.ค. 63

            สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ และปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว โดยจะดำเนินการ
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร

timeline 20200506 105017

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปา​ง​ศิลา​ทอง​ โดยนายสิน​ กาญจน์พิพัฒน์​ ปศุสัตว์​อำเภอ​ปาง​ศิลา​ทอง​ มอบหมายให้ นางสาวโฉมยงค์ แก้วดวงแสน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายชาญชัย อุดถา เจ้าพนักงานสัตวบาล เข้าตรวจต่ออายุฟาร์ม GFM ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม และทำการเจาะเลือดส่งตรวจโรคแท้งติดต่อ(โรคบรูเซลล่า) ของนายคนึง เทียมสำโรง แพะจำนวน 30 ตัว เพื่อทำฟาร์มปลอดโรคในเเพะ ในพื้นที่ หมู่ 4 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

99418363 686679668789185 8456999762141380608 o

วันที่  6 พ.ค.63

            สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายทองวัฒนา ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 มีเกษตรมารับลงทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์
แล้วจำนวน 2 ราย และจะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

timeline 20200506 110703

หมวดหมู่รอง