ปีงบประมาณ 2563

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายงานงบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2563

รายงานงบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายงานงบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานงบทดลอง งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายงานงบทดลอง งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานงบทดลอง งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2563

รายงานงบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2563

รายงานงบทดลอง งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานงบทดลอง งวดที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2563

รายงานงบทดลอง งวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2562

 

ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายงานงบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2562

รายงานงบทดลอง งวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2561

 

ปีงบประมาณ 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2561

รายงานงบทดลอง งวดที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2560

รายงานงบทดลอง งวดที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานงบทดลอง งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2560

 

 ปีงบประมาณ 2560

รายงานงบทดลอง งวดที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม

รายงานงบทดลอง งวดที่ 7 ประจำเดือนเมษายน

รายงานงบทดลอง งวดที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม

รายงานงบทดลอง งวดที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน

รายงานงบทดลอง งวดที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม

รายงานงบทดลอง งวดที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม

รายงานงบทดลอง งวดที่ 12 ประจำเดือนกันยายน