วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  นายสิน กาญจน์พิพัฒน์ ปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง มอบหมายให้นางสาวโฉมยงค์ แก้วดวงแสน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายชาญชัย อุดถา เจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมกับส่วนราชการอำเภอปางศิลาทอง นำโดยนายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภอปางศิลาทอง ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "1 อำเภอ 1 คูคลองใสสะอาด" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณคลองส้ม หมู่ที่ 13 บ้านใหม่เริงกะพง

201902110

 

 

 

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ออกตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ในเขตพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 2.โรงเรียนบ้านหัวรัง 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโป่ง  4.โรงเรียนบ้านปางมะนาว 5.โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา 6.โรงเรียนเกาะแก้วอนุสรณ์ และ 7.โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา ผลตรวจติดตามปกติ ไม่พบนมตกตะกอน หรือมีกลิ่น สภาพถังแช่สมบูรณ์ดี

timeline 20190211 140938

 

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรานกระต่ายได้ต้อนรับปศุสัตว์เขต๖ ซึ่งออกตรวจติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงฟาร์มโคนมของนายสุทธิกานต์ พิพัฒน์เมธี (บุญมาฟาร์ม) ตั้งอยู่ที่หมู่ ๙ ตำบลพรานกระต่าย เพื่อเตรียมรับรองให้เป็นมาตรฐานฟาร์มโคนมต่อไป

  S 1654793

S 1654791 S 1654792

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง โดย นายสิน กาญจน์พิพัฒน์ ปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง มอบหมายให้นายชาญชัย อุดถา
เจ้าพนักงานสัตวบาล ลงพื้นติดตามอาสาปศุสัตว์(อาสาผสมเทียม)ชุดที่ทำโปรแกรมแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ในโคเนื้อ ในเขตพื้นที่ อำเภอปางศิลาทอง   เพื่อผสมเทียม ฉีดฮอร์โมน ตามโปรแกรม ภายใต้โครงการสร้างทักษะอาชีพและส่งเสริมด้านการเกษตร กิจกรรมอาสาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเกษตรกรรายย่อย(โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)

5365

หมวดหมู่รอง