เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 สัตวแพทย์หญิงเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในครั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วนร่วมบริจาคเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และสามารถรวบรวมเป็นเงินในการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ได้รวมจำนวน 7 ตัว ซึ่งเป็นโคเพศเมีย จำนวน 5 ตัว กระบือเพศเมีย 2 ตัว และได้ส่งมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่ได้รับการคัดเลือกนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นแม่พันธุ์ไว้ขยายพันธุ์สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

        อย่างไรก็ตาม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ยังเปิดรับบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป ผู้สนใจสามารถติดต่อร่วมบริจาคทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-711450

 0d07e79ba83900a56b4017091016a533 small


 

วันที่ 3 ธันวาคม 2562
นายประยุค บังควร ปศุสัตว์อำเภอโกสัมพีนคร ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1/2563 ในพื้นที่ หมู่ที่ 12 ต.โกสัมพี เกษตรกร ผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 4 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย แพะ จำนวน 85 ตัว โค 2 ตัว พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินการฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ
420111


วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสัมพีนคร รับเงินบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ และมอบใบรับเงินบริจาค ให้กับผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมบริจาคเงิน โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี บรมราชาภิเษก

420094

วันอังคาร ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร นายประกิต เย็นชุ่ม ปศุสัตว์อำเภอคลองลาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายประธง อินทา เจ้าพนักงานสัตวบาล เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน ภายใต้การอำนวยการของ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ประธานเปิดพิธี และ นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร กล่าวรายงาน พิธีมอบบ้าน “บ้านประชารัฐร่วมใจ” เฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่ นางลำพวน พิลึก บ้านเลขที่ ๓๖/๒ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร
78682105 530485647802895 1134428857193988096 n

 


หมวดหมู่รอง