วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.

               สัตวแพทย์หญิงเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร นายสมยศ มโนวงศ์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร นายบรรเทิง โชติพ่วง ประมงจังหวัดกำแพงเพชร
นายเจริญชัย กสิสุวรรณ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดกำแพงเพชร ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ ประมงอำเภอทุกอำเภอ และผู้จัดการ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประชุมร่วมกันที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อบูรณาการดำเนินการโครงการ "ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ พืช ประมง และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง" ตามนโยบายรัฐบาล ที่มีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็นผู้ขับเคลื่อน โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่
ทุกฝ่ายในการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

IMG 2918.1 

   

วันที่ 13​ มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองขลุง ได้ดำเนินการติดตามโครงการอาหารเสริม​ (นม)​ โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562​  จำนวน​ 8  แห่ง​  ผลการดำเนินการได้รับการจัดสรรค์ครบตามจำนวน​ ปกติทั้ง​ 8  แห่ง

timeline 20200113 160538

วันที่ 13 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย(X-ray )ครั้งที่ 1/2563 เก็บตัวอย่างสัตว์ปีกที่เลี้ยงบริเวณบ้าน (Back yard) โดยสุ่มเก็บ cloacal swab จำนวน 16 รายในพื้นที่หมู่ 1 ,หมู่ 3 และ หมู่ 5 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

timeline 20200113 183344

 

วันที่ 13 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ออกดำเนินการตรวจต่ออายุและตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มไก่เนืัอ อ.เมืองกำแพงเพชร

timeline 20200113 150248

วันที่ 13 มกราคม 2563
เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร โดย สพ.ญ.เพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์ฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสัมพีนคร ดำเนินการตรวจเยี่ยมฟาร์มไก่ไข่ ไพศาลฟาร์ม หมู่ที่ 7 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร เพื่อติดตามสอบถามการดำเนินกิจการและปัญหาในการดำเนินกิจการของฟาร์ม พร้อมทั้งให้คำแนะนำ แก่เกษตรกรเจ้าของฟาร์ม

 462705

 

หมวดหมู่รอง