วันที่ 17 ตุลาคม​ 2561
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขาณุวรลักษบุรี โดยนายพงษ์พันธุ์ จันทรศรีวงศ์ ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอขาณุวรลักษบุรี มอบหมายให้ นายจินดา นาโตนด
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล​ปฎิบัติงาน นายวีรวัฒน์ วงศ์อโนไพร ตำแหน่ง​เจ้า​พนักงาน​สัตวบาล​ นายวีรฉัตร ย้อยรุ่งเรือง ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

ออกพื้นที่ดำเนินโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อย สนามชนไก่
ซ้อม(ไก่) ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย ในพื้นที่ตำบลยางสูง ตำบลวังชะพลู จำนวน 23 ราย

timeline 20181017 154635

 

 

 

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการตรวจต่ออายุฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่ ของนายพิเชษฐ์ ศรีวิชัยจันทร์ 

เลขที่ 129 ม.6 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 

timeline 20181016 171828

 

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขาณุวรลักษบุรี มอบแผ่นยางปูพื้นคอกเลี้ยงสัตว์จำนวน 4 แผ่น ให้กับ นายรุ่ง บัวทอง เลขที่ 64/1 หมู่ 8 ตำบลวังหามแห
อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร อาสาปศุสัตว์ที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ 

timeline 20181010 195306

 

 

 

หมวดหมู่รอง