วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

               สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทรงาม ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี2563 เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการเยียวยาผลกระทบของการระบาด COVID-19 โดยดำเนินการรับขึ้นทะเบียนทั้งที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทรงาม และลงพื้นที่ตรวจสอบ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
S 24993804


 

วันที่ 21 เมษายน 2563
           เวลา 12.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสัมพีนคร ดำเนินการตรวจติดตามให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งและเฝ้าระวังโรคในกระบือ
ของนายไพรัตน์ พูลมาก และนางอนงค์ พูลมาก หมู่ที่ 5 ต.เพชรชมภู เกษตรกร ผู้เลี้ยงกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือฯ ในครั้งนี้นายมนตรี ประเทืองไพรศรี
พร้อมครอบครัว ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคกระบือให้กับโครงการฯ ร่วมติดตามเยี่ยมกระบือตัวดังกล่าว โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฯ ได้มอบใบอนุโมทนาบัตรให้กับ
ผู้มีจิตศรัทธา และมอบยาถ่ายพยาธิ/วิตามินละลายน้ำให้กับเกษตรกร ผลการตรวจเยี่ยมกระบือของโครงการฯ และกระบือของเกษตรกร มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี

579569

วันที่​ 21​ เมษายน​ 2563​ เวลา​ 09.00​ น​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองขลุง​  ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและการเฝ้าระวังโรคในโค-กระบือ​ 
พร้อมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ​  ในเขตพื้นที่ตำบลคลองขลุง​ อำเภอคลองขลุง​ จังหวัดกำแพงเพชร

timeline 20200422 130037 

หมวดหมู่รอง