วันที่ 13​ มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองขลุง ได้ดำเนินการติดตามโครงการอาหารเสริม​ (นม)​ โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562​  จำนวน​ 8  แห่ง​  ผลการดำเนินการได้รับการจัดสรรค์ครบตามจำนวน​ ปกติทั้ง​ 8  แห่ง

timeline 20200113 160538

วันที่ 13 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ออกดำเนินการตรวจต่ออายุและตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มไก่เนืัอ อ.เมืองกำแพงเพชร

timeline 20200113 150248

วันที่ 13 มกราคม 2563
เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร โดย สพ.ญ.เพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์ฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสัมพีนคร ดำเนินการตรวจเยี่ยมฟาร์มไก่ไข่ ไพศาลฟาร์ม หมู่ที่ 7 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร เพื่อติดตามสอบถามการดำเนินกิจการและปัญหาในการดำเนินกิจการของฟาร์ม พร้อมทั้งให้คำแนะนำ แก่เกษตรกรเจ้าของฟาร์ม

 462705

 

วันที่ 13 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขาณุวรลักษบุรี  ได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย(X-ray )ครั้งที่ 1/2563 เก็บตัวอย่างสัตว์ปีกที่เลี้ยงบริเวณบ้าน (Back yard) โดยสุ่มเก็บ cloacal swab จำนวน 16 รายในพื้นที่หมู่ 1 ,หมู่ 3 และ หมู่ 5 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

timeline 20200113 183344

 

เมื่อวันที่ 6 - 7 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทรงาม โดยนายวีรศักดิ์ หงษ์ทอง ปศุสัตว์อำเภอบึงสามัคคีรักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอไทรงาม ได้ดำเนินการติดตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน รวม 7 แห่ง ทุกแห่งไม่พบปัญหา

 82524000 2658429667612043 5682296437606449152 n

 

หมวดหมู่รอง