วันอังคาร ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร นายประกิต เย็นชุ่ม ปศุสัตว์อำเภอคลองลาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายประธง อินทา เจ้าพนักงานสัตวบาล เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน ภายใต้การอำนวยการของ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ประธานเปิดพิธี และ นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร กล่าวรายงาน พิธีมอบบ้าน “บ้านประชารัฐร่วมใจ” เฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่ นางลำพวน พิลึก บ้านเลขที่ ๓๖/๒ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร
78682105 530485647802895 1134428857193988096 n