×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlokpp/domains/pvlo-kpp.dld.go.th/public_html/images/shaitong/21.6.62 ×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/shaitong/21.6.62

วันที่28 ตุลาคม 2562 เวลา09.07 น.

            สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทรงาม และร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชรบังคับใช้กฎหมายเข้าดำเนินการตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ตาม พรบ ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พศ.2559 ณ ตลาดนัดไทรงาม หมู่ที่5 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  จำนวน 6 ราย สรุปไม่พบผู้กระทำผิดทางกฎหมายมีใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้อง

timeline 25621028 134601

28 ตุลาคม 2562

              สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยนายประธง อินทา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เข้าดำเนินการติดต่อ
ประสานงานกับผู้ประกอบการร้านค้าอาหารสัตว์ ในการต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร   ที่จะสิ้น
อายุในวันที่ 31 ธ.ค. 2562

 312797

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์และที่พักสัตว์ประจำจังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด นายเชาวลิตร แสงอุทัย ทำหน้าที่ประธานฯ ดำเนินการตรวจรับรองโรงฆ่าสุกรของนายเลียง วาดไธสง ต.ทุ่งทอง อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร  คณะกรรมการฯ มีความเห็นให้แก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อย ก่อนมอบเลขานุการ (สพ.ญ.เพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร)  ดำเนินการนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อออกใบอนุญาตดำเนินกิจการฯ (ฆจส2) ต่อไป

 341497

 

วันที่ 10 กันยายน 2562
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง โดยนายสิน กาญจน์พิพัฒน์ ปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง นางสาวโฉมยงค์ แก้วดวงแสน เจ้าพนักงานสัตวบาล นายชาญชัย อุดถา เจ้าพนักงานสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง และฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชร ตามที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง เข้าตรวจสอบสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ของนางสาวศิรินันท์ เกษกรรม  หมู่1 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง ที่ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
121518

 

หมวดหมู่รอง