วันที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง โดยนายสิน กาญจน์พิพัฒน์ ปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร และด่านกักกันสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ)ตรวจติดตามรับรองร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจ
ผู้บริโภค (ปศุสัตว์OK) ร้านพยุงหมูสด ตลาดหินชะโงก ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

25910

 

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปา​ง​ศิลา​ทอง​ โดยนายสิน​ กาญจน์พิพัฒน์​ ปศุสัตว์​อำเภอ​ปาง​ศิลา​ทอง​ มอบหมายให้ นางสาวโฉมยงค์ แก้วดวงแสน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายชาญชัย อุดถา เจ้าพนักงานสัตวบาล เข้าตรวจต่ออายุฟาร์ม GFM ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม และทำการเจาะเลือดส่งตรวจโรคแท้งติดต่อ(โรคบรูเซลล่า) ของนายคนึง เทียมสำโรง แพะจำนวน 30 ตัว เพื่อทำฟาร์มปลอดโรคในเเพะ ในพื้นที่ หมู่ 4 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

99418363 686679668789185 8456999762141380608 o

วันที่  6 พ.ค.63

            สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายทองวัฒนา ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 มีเกษตรมารับลงทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์
แล้วจำนวน 2 ราย และจะดำเนินการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

timeline 20200506 110703

วันที่ 6 พ.ค. 63

            สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ และปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว โดยจะดำเนินการ
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร

timeline 20200506 105017

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

            กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรานกระต่าย ลงพื้นที่ตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการเยียวยาผลกระทบของการระบาด COVID-19 โดยสามารถมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ และสำหรับรายเก่าสามารถดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยง
สัตว์ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรานกระต่าย ไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
S 20103196หมวดหมู่รอง