วันที่ 21 เมษายน 2563
           เวลา 12.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสัมพีนคร ดำเนินการตรวจติดตามให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้งและเฝ้าระวังโรคในกระบือ
ของนายไพรัตน์ พูลมาก และนางอนงค์ พูลมาก หมู่ที่ 5 ต.เพชรชมภู เกษตรกร ผู้เลี้ยงกระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือฯ ในครั้งนี้นายมนตรี ประเทืองไพรศรี
พร้อมครอบครัว ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคกระบือให้กับโครงการฯ ร่วมติดตามเยี่ยมกระบือตัวดังกล่าว โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฯ ได้มอบใบอนุโมทนาบัตรให้กับ
ผู้มีจิตศรัทธา และมอบยาถ่ายพยาธิ/วิตามินละลายน้ำให้กับเกษตรกร ผลการตรวจเยี่ยมกระบือของโครงการฯ และกระบือของเกษตรกร มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี

579569

วันที่​ 21​ เมษายน​ 2563​ เวลา​ 09.00​ น​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองขลุง​  ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและการเฝ้าระวังโรคในโค-กระบือ​ 
พร้อมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ​  ในเขตพื้นที่ตำบลคลองขลุง​ อำเภอคลองขลุง​ จังหวัดกำแพงเพชร

timeline 20200422 130037 

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.

               สัตวแพทย์หญิงเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร นายสมยศ มโนวงศ์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร นายบรรเทิง โชติพ่วง ประมงจังหวัดกำแพงเพชร
นายเจริญชัย กสิสุวรรณ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดกำแพงเพชร ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ ประมงอำเภอทุกอำเภอ และผู้จัดการ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประชุมร่วมกันที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อบูรณาการดำเนินการโครงการ "ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ พืช ประมง และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง" ตามนโยบายรัฐบาล ที่มีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เป็นผู้ขับเคลื่อน โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่
ทุกฝ่ายในการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

IMG 2918.1 

   

หมวดหมู่รอง