×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlokpp/domains/pvlo-kpp.dld.go.th/public_html/images/yudtasad/5.5.62
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlokpp/domains/pvlo-kpp.dld.go.th/public_html/images/ ×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/yudtasad/5.5.62
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
นายประยุค บังควร ปศุสัตว์อำภอโกสัมพีนคร ได้ดำเนินการออกติดตามข้อมูลการจัดส่งนม ตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปี 2562 ที่ รร.บ้านมะเดื่อชุมพร ได้รับข้อมูลว่ามีการจัดส่งนมตามกำหนด และได้เข้าร่วมพบปะชี้แจงงานด้านปศุสัตว์ในที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้ 

-แนะนำหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอฯ ภารกิจ หน้าที่ การให้บริการ
-โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
-โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โดย อปท.
-การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก
-การเฝ้าระวังโรคอหิวาต์อาฟริกาในสุกร 

227282

                      วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562 น.ส.เพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี

605621

 {gallery}yudtasad/5.5.62{/gallery}

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสัมพีนคร โดยนายประยุค บังควร ปศุสัตว์อำเภอฯ พร้อมด้วยนางสาวจิตรา จับเทียน เจ้าพนักงานสัตวบาล นายฐนพัฒน์ ใจบุญ พนักงานจ้างเหมาฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ดำเนินการฝึกอบรมผู้ที่จะปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2562 เพื่อจะได้มอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนฯ โดยสัตวแพทย์ ต่อไป รวมมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 45 ราย

203191

 

 {gallery}gosumpee/26.4.62{/gallery}

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร  โดย น.ส.เพ็ญศรี ธีระวัฒน์  ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ และบุคลากร ของทุกกลุ่มฝ่าย ร่วมกันดำเนินการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดตา น่าอยู่
(
Big Cleaning Day)  

timeline 20190501 100729

 

Kick off โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
               
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขาณุวรลักษบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห ร่วมจัดกิจกรรม Kick off โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ วัดหนองช้างงาม ม.8 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ในงานมีกิจกรรมที่ให้บริการ ดังนี้
                  1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
                  2. การผ่าตัดทำหมัน

                  3. การตรวจสุขภาพสุนัข/แมว
                  4. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
มุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า

55217

55218 

 55224  55233

หมวดหมู่รอง