เมื่อวันที่ 6 - 7 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทรงาม โดยนายวีรศักดิ์ หงษ์ทอง ปศุสัตว์อำเภอบึงสามัคคีรักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอไทรงาม ได้ดำเนินการติดตามโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน รวม 7 แห่ง ทุกแห่งไม่พบปัญหา

 82524000 2658429667612043 5682296437606449152 n

 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 สัตวแพทย์หญิงเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในครั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชรได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วนร่วมบริจาคเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และสามารถรวบรวมเป็นเงินในการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ได้รวมจำนวน 7 ตัว ซึ่งเป็นโคเพศเมีย จำนวน 5 ตัว กระบือเพศเมีย 2 ตัว และได้ส่งมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่ได้รับการคัดเลือกนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นแม่พันธุ์ไว้ขยายพันธุ์สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

        อย่างไรก็ตาม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ยังเปิดรับบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป ผู้สนใจสามารถติดต่อร่วมบริจาคทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-711450

 0d07e79ba83900a56b4017091016a533 small


 

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกสัมพีนคร รับเงินบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ และมอบใบรับเงินบริจาค ให้กับผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมบริจาคเงิน โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี บรมราชาภิเษก

420094

วันที่ 3 ธันวาคม 2562
นายประยุค บังควร ปศุสัตว์อำเภอโกสัมพีนคร ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1/2563 ในพื้นที่ หมู่ที่ 12 ต.โกสัมพี เกษตรกร ผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 4 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย แพะ จำนวน 85 ตัว โค 2 ตัว พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินการฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ
420111


หมวดหมู่รอง