วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายชูเกียรติ แก้วมา ปศุสัตว์อำเภอลานกระบือ ออกตรวจเยี่ยมแพะพระราชทาน ตำบลบึงทับแรต ลูกเกิดเพิ่ม เพศผู้ 1 ตัว ขณะนี้ เกษตรกร จำนวน 3 ราย แพะ รวม 8 ตัว

timeline 20181029 181747

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ข้าพเจ้านางสาวศศิธร กำปะนาท ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ได้ปฏิบัติงานสำรวจ บันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ติดตาม
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก
ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ปีก พร้อมทั้งรณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง เกษตรกร ๘ ราย  จำนวน
สัตว์ปีก 446 ตัว ม.2 , ม.4 ต.บึงทับแรต และ ม.6 ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ ไม่พบสัตว์ปีกป่วยตาย

42175

 

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร ออกบริการประชาชนโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ได้แก่ กิจกรรมจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูก บริการให้คำปรึกษาและแจกเวชภัณฑ์สัตว์และบริการทำหมันสุนัข-แมว เป็นต้น
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

timeline 20181026 142141

 

 วันที่ 19 ตุลาคม 2561 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สนง.ปศจ.กำแพงเพชร นำโดย น.สพ.กิตติ รักสิการ หน.กลุ่มฯ ดำเนินการตรวจติดตามสถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์ก่อนการก่อสร้าง ของ นางสาวน้ำอ้อย เทพชุลี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร เพื่อวางตำแหน่งการก่อสร้างให้เหมาะสมกับสถานที่

timeline 20181019 160703

 

 

 

 

หมวดหมู่รอง