วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร  ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองกำแพงเพชร สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำแพงเพชร 
สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนจากราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการ
ฟาร์มเลี้ยงสุกรของ นายไชยา  อ่อนคำ เลขที่ 112 หมู่ที่ 8 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 

timeline 20181108 141545

 

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยนายนฐพงษ์ วงษ์นาค ปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายประธง อินทา เจ้าพนักงานสัตวบาล ดำเนินการ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร, สำรวจสัตว์ปีก, ประชาสัมพันธ์โครงการฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงอย่างเหมาะสม (GFM), เฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกเชิงรุกในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในพื้นที่หมู่  4 ตำบลไตรตรึงษ์  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยตรวจเยี่ยมเกษตรกร 10 ราย จำนวนสัตว์ปีกทั้งหมด 253 ตัว ไม่พบสัตว์ปีก ป่วย-ตาย ในพื้นที่ 

27555

 

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน  2561 น.ส.จิตรา จับเทียน เจ้าพนักงานสัตวบาล ได้รับมอบหมายจาก นายมนัส วงศ์วรรณา ปศุสัตว์อำเภอโกสัมพีนคร ร่วมกับ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   ของ
นางรจนา เพ็ชรรัตน์ ม.11. ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 

timeline 20181101 171032

 

 

วันที่ 5 พ.ย. 2561   ​นายชูเกียรติ​ แก้วมา​  ปศุสัตว์อำเภอลานกระบือ​  มอบหมายให้นายจาตุรงค์​ แพรงาม และ น.ส.ศศิธร​ กำปะนาท​ จพง.สัตวบาล​
เข้าตรวจเยี่ยมร้านขายอาหารสัตว์เพื่อต่อทะเบียนในพื้นที่​ ต.ประชาสุขสันต์​ จำนวน​ 7​ ร้าน

timeline 20181105 172831

 

 

หมวดหมู่รอง