วันที่​ 14​ กุมภาพันธ์​ 2562 เวลา​ 10.00​ น.​ นาย​ประกิต​ เย็น​ชุ่ม​ ปศุสัตว์​อำเภอ​คลองลาน​ พร้อมด้วย​นาง​สา​วอ​ทิต​ยา​ สาย​คำ​น้อย​ พนักงาน​เฝ้า​ระวัง​โรค​ ได้อบรม​เกษตรกร​ผู้​เลี้ยง​โค-กระบือ​ ให้ความรู้เรื่องการทำวัคซีน​ป้องกัน​โรค​ปากและเท้าเปื่อย​ โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย​ ในโคกระบือ​ การดูแลสุขภาพสัตว์​เลี้ยงเบื้องต้น​ ณ​ ศาลากลางหมู่บ้าน​ ม.1​ ต.คลองน้ำไหล​ มีผู่เข้าร่วมอบรม​ จำนวน​ 22​ ราย

 timeline 20190214 151747

timeline 20190214 151746

 

วันที่​ 13​ กุมภาพันธ์​  2562​ สำนักงาน​ปศุสัตว์​อำเภอ​คลองขลุง​ ร่วมกับ​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลท่ามะเขือ​  ดำเนินการ​ฝึกอบรม​ให้ความรู้​กับผู้​ได้รับ​มอบหมาย​ให้​ทำ​การ​ฉีดวัคซีน​ป้องกัน​โรค​พิษ​สุนัข​บ้า​ (อาสาปศุสัตว์​/อสม.)​ จำนวน​  9​ หมู่บ้าน​ รวม​ 11​​ คน

timeline 20190213 154633

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง โดยนายสิน กาญจน์พิพัฒน์ ปศุสัตว์อำเภอปางศิลาทอง มอบหมายให้ น.ส.​โฉม​ยงค์​ แก้ว​ดวง​แสน​ เจ้า​พนักงาน​สัตวบาล​ นายชาญชัย  อุดถา เจ้า​พนักงาน​สัตวบาล​ นางวาสนา  เรืองทอง  และนางสาวอโณทัย  พรหมจรรย์  พนักงานจ้างเหมา  อบรมเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 8 ราย หลักสูตร “ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)” ณ ศาลาประชาคมบ้านไพรสวรรค์ หมู่ที่ 1ตำบลปาง​ตาไว​ อำเภอปางศิลาทอง

timeline 20190213 145947

 

วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทรงาม โดยนายวีระศักดิ์ หงษ์ทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน พร้อมด้วยนายศราวุฒิ ขวัญเมือง ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล และนางสาวเทียนทิพย์ มั่งมี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ได้ดำเนินการอบรมเกษตรกร โครงการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม GFM เกษตรกร จำนวน 10 ราย

timeline 20190213 150320

 

วันที่ 12 ก.พ.62 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร โดย น.สพ.กิตติ รักสิการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ
พร้อมด้วยด่านกักกันสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบการหลักสูตร  "ปศุสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)"  
โดยมี
สพ.ญ.เพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน พร้อมทั้ง มอบป้าย "ปศุสัตว์ OK" แก่ผู้ประกอบการจำนวน 20 ราย

IMG 4250

 

 

หมวดหมู่รอง