10507

                 วันที่ 2  มิถุนายน 2560 นายชูเกียรติ แก้วมา ปศุสัตว์อำเภอลานกระบือ มอบหมายให้ นายสง่า บุญศรีทา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ปีก และมอบเวชภัณฑ์ ในพื้นที่ตำบลโนนพลวง ม.8,6,1

ภาพและข่าวโดย : ปศุสัตว์อำเภอลานกระบือ
เผยแพร่โดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ