สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองลาน ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ ๓๐ คน รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๔-๑๕ พ.ย.๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗-๑๘ พ.ย.๖๓ ณ วิสาหกิจชุมชนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ม.24 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยโครงการดังกล่าวเป็นทางเลือกของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยจากการขายสุกรมีชีวิตเพียงอย่างเดียว มาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสุกรเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในภาวะสุกรมีชีวิตราคาตกต่ำและยังเป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

 131441077 2878982535714575 7966426625750244271 n