วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปา​ง​ศิลา​ทอง​ โดยนายสิน​ กาญจน์พิพัฒน์​ ปศุสัตว์​อำเภอ​ปาง​ศิลา​ทอง​ มอบหมายให้ นางสาวโฉมยงค์ แก้วดวงแสน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายชาญชัย อุดถา เจ้าพนักงานสัตวบาล เข้าตรวจต่ออายุฟาร์ม GFM ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม และทำการเจาะเลือดส่งตรวจโรคแท้งติดต่อ(โรคบรูเซลล่า) ของนายคนึง เทียมสำโรง แพะจำนวน 30 ตัว เพื่อทำฟาร์มปลอดโรคในเเพะ ในพื้นที่ หมู่ 4 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

99418363 686679668789185 8456999762141380608 o