วันที่ 6 พ.ค. 63

            สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ และปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว โดยจะดำเนินการ
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร

timeline 20200506 105017