วันที่28 ตุลาคม 2562 เวลา09.07 น.

            สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไทรงาม และร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชรบังคับใช้กฎหมายเข้าดำเนินการตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ตาม พรบ ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พศ.2559 ณ ตลาดนัดไทรงาม หมู่ที่5 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร  จำนวน 6 ราย สรุปไม่พบผู้กระทำผิดทางกฎหมายมีใบอนุญาตครบถ้วนถูกต้อง

timeline 25621028 134601