วันที่ 4 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขาณุวรลักษบุรี ได้ดำเนินการติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน  3 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 7 จำนวนนักเรียน  16 ราย 2.โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม หมู่ที่ 8  จำนวนนักเรียน 86 ราย ตำบลวังหามแห และ3.โรงเรียน อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ผลการตรวจติดตามได้นมครบตามที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ ส่งนมตรงตามเวลาที่กำหนด น้ำนมมีคุณภาพดี

 timeline 20190604 154237