วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร  โดย น.ส.เพ็ญศรี ธีระวัฒน์  ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ และบุคลากร ของทุกกลุ่มฝ่าย ร่วมกันดำเนินการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดตา น่าอยู่
(
Big Cleaning Day)  

timeline 20190501 100729