วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยนายนฐพงษ์ วงษ์นาค ปศุสัตว์อำเภอเมืองกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายประธง อินทา เจ้าพนักงานสัตวบาล ดำเนินการ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร, สำรวจสัตว์ปีก, ประชาสัมพันธ์โครงการฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงอย่างเหมาะสม (GFM), เฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกเชิงรุกในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในพื้นที่หมู่  4 ตำบลไตรตรึงษ์  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยตรวจเยี่ยมเกษตรกร 10 ราย จำนวนสัตว์ปีกทั้งหมด 253 ตัว ไม่พบสัตว์ปีก ป่วย-ตาย ในพื้นที่ 

27555