วันที่ 1ก.ย.61 เวลา 07.30น. นายประกิต เย็นชุ่ม ปศุสัตว์อำเภอคลองลาน มอบหมายให้นายขวัญชัย หนูขาว เจ้าพนักงานสัตวบาล
ออกพื้นที่ทำการ Swab  ไก่พื้นเมืองหรือไก่ชน ในส่วนที่เหลือเพิ่มเติม จำนวน 9 ราย ๆ ละ 10 ตัว  บ้านหนองปรือ ม.9 ต.สักงาม อ.คลองลาน
พร้อมกับมอบยา ปฎิชีวนะวิตามิน ละลายน้ำให้กับสัตว์ปีก

 

timeline 20180901 130932 timeline 20180901 130942
timeline 20180901 130958 timeline 20180901 131002
timeline 20180901 131007 timeline 20180901 131041
timeline 20180901 131046 timeline 20180901 131049