ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล