หัวหน้าส่วนราชการ

bosspen1

    น.ส.เพ็ญศรี ธีระวัฒน์
ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

ข่าวประเด็นร้อน

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานของกรมปศุสัตว์ และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

แบบสอบถาม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

พระราชบัญญัติ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

 

กำลังออนไลน์

มี 285 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ที่ ประจำเดือน สถานที่ หมู่ ตำบล อำเภอ
1 ตุลาคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม 6 ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร
2 พฤศจิกายน วัดทุ่งหันตรา 10 วังแขม คลองขลุง
3 ธันวาคม โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 3 โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง
4 มกราคม วัดบางลาด 4 หนองหัววัว พรานกระต่าย
5 กุมภาพันธ์ วัดวังน้ำแดง 17 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา
6 มีนาคม วัดใหม่ธงชัย 7 คลองลานพัฒนา คลองลาน
7 เมษายน วัดบุญมั่นศรัทธาราม 3 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี
8 พฤษภาคม วัดคลองแต้วพัฒนา 4 เพชรชมพู โกสัมพีนคร
9 มิถุนายน วัดใหม่สุทธาราม (วัดใหม่) 3 บึงสามัคคี บึงสามัคคี
10 กรกฎาคม โรงเรียนบ้านวังโขน 2 หนองคล้า ไทรงาม
11 สิงหาคม โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 4 หนองหลวง ลานกระบือ
12 กันยายน องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ 3 ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร